להקמה, תפעול ותחזוקה של רשת תקשורת נתונים ארגונית לקישור מערכת המשחקים של מפעל הפיס לנקודות המכירה