מכרז פומבי מס' 95/20 לתפקיד עו"ס טיפול באלימות במשפחה