הזמנה להגיש מועמדות להצטרפות לרשימת מטפלים הכוללת פסיכולוגים מומחים ו/או פסיכיאטרים ו/או מאבחנים