מכרז למתן שירותי תרגום שפת סימנים בסניפים לאנשים עם לקות שמיעה