מכרז 7897 - עבודות בינוי ביה"ס יובל ובלמונטה, קרית אדמונד י' ספרא