מכרז פנימי מס’ 12/2021- מנהל יישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית מג’דל שמס.