מכרז פומבי בין ספקים לצורך רכישה של מכונת קרצוף אדם הולך מופעלת מצברים     המשך...