רכז לתכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון