מכרז למתן שירותי תחזוקת אלומיניום במרפאות ובמוסדות במחוז המרכז