מועצה אזורית תמר,הפעלת בית ספר תיכוני מקיף עין גדי