מכללת בית ברל,אספקה התקנה, החזקה תיקון ושירות למתקני מיזוג אוויר ואוורור