מגן דוד אדום בישראל,הזמנה להציע הצעה לרכש אספקה והתקנה של חנקן נוזלי