החברה לבידור ובילוי חולון,הפעלת מתחם אירועים בימית פארק המים