מכרזי הועדה המקומית לתכנון ובניה, גבעת אלונים בשפרעם