מפרסמי המכרזים הבולטים


רשימת מפרסמים
לוגומפרסםענף
אוניברסיטת אריאל בשומרוןאוניברסיטת אריאל בשומרוןאוניברסיטה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגבאוניברסיטת בן-גוריון בנגבאוניברסיטה
אוניברסיטת בר אילןאוניברסיטת בר אילןאוניברסיטה
אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטה
אוניברסיטת תל אביבאוניברסיטת תל אביבאוניברסיטה
איגוד ערים אזור דן - תברואה וסילוק אשפהאיגוד ערים אזור דן - תברואה וסילוק אשפהתאגיד עזר עירוני
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביבאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביבמכללה
אשכול גליל מערביאשכול גליל מערבימוניציפלי
אשרא-החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץאשרא-החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץחברת ביטוח
אתרים בחוף תל אביבאתרים בחוף תל אביבתאגיד עזר עירוני
בית החולים השיקומי פלימן חיפהבית החולים השיקומי פלימן חיפהבית חולים
בית החולים רבקה זיו צפתבית החולים רבקה זיו צפתבית חולים
בית הנשיאבית הנשיאממשלה
בית הספר המרכזי למלונאות - תדמורבית הספר המרכזי למלונאות - תדמורמכללה
בנק ישראלבנק ישראלפיננסיים
גוינט ישראלגוינט ישראלשירותים
דואר ישראלדואר ישראלשירותים
דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור והשכרהדירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור והשכרהשירותים
ה.ל.ר. חברה לפיתוח רחובותה.ל.ר. חברה לפיתוח רחובותתאגיד עזר עירוני
האגודה למשפט העבודה ולביטחון סוציאליהאגודה למשפט העבודה ולביטחון סוציאלישירותים
האוניברסיטה העברית בירושליםהאוניברסיטה העברית בירושליםאוניברסיטה
האוניברסיטה הפתוחההאוניברסיטה הפתוחהאוניברסיטה
האיגוד הישראלי לאיכותהאיגוד הישראלי לאיכותשירותים
הבאר השלישית תאגיד מים וביובהבאר השלישית תאגיד מים וביובתאגיד מים
הגיחון תאגיד הביוב והמים של ירושליםהגיחון תאגיד הביוב והמים של ירושליםתאגיד מים
ההסתדרות הציונית העולמיתההסתדרות הציונית העולמיתשירותים
ההתאחדות לכדורגל בישראלההתאחדות לכדורגל בישראלשירותים
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליוןהוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליוןתאגיד עזר עירוני
הועדה המקומית לתכנון ובניה קריותהועדה המקומית לתכנון ובניה קריותתאגיד עזר עירוני
הועדה המקומית לתכנון ובניה, גבעת אלונים בשפרעםהועדה המקומית לתכנון ובניה, גבעת אלונים בשפרעםתאגיד עזר עירוני
הועדה המרחבית לתכנון ובניה אצבע הגלילהועדה המרחבית לתכנון ובניה אצבע הגלילתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית גולןהחברה הכלכלית גולןתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית כפר קאסםהחברה הכלכלית כפר קאסםתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לחדרההחברה הכלכלית לחדרהתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעהחברה הכלכלית לפיתוח באר שבעתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונהתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבאהחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבאתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה יוסףהחברה הכלכלית לפיתוח מעלה יוסףתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונההחברה הכלכלית לפיתוח נס ציונהתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח עפולההחברה הכלכלית לפיתוח עפולהתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתאהחברה הכלכלית לפיתוח קרית אתאתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח רמת גןהחברה הכלכלית לפיתוח רמת גןתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לפיתוח שדרותהחברה הכלכלית לפיתוח שדרותתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לקרית גתהחברה הכלכלית לקרית גתתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לקרית מוצקיןהחברה הכלכלית לקרית מוצקיןתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לקרית שמונההחברה הכלכלית לקרית שמונהתאגיד עזר עירוני
החברה הכלכלית לראשון לציוןהחברה הכלכלית לראשון לציוןתאגיד עזר עירוני
החברה הלאומית לאספקת פחםהחברה הלאומית לאספקת פחםאנרגיה
החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכוןהחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכוןשירותים
החברה העירונית חמש בשוהםהחברה העירונית חמש בשוהםתאגיד עזר עירוני
החברה העירונית לבטחון ולסדר ציבורי ראשון לציוןהחברה העירונית לבטחון ולסדר ציבורי ראשון לציוןביטחון
החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדודהחברה העירונית לתרבות הפנאי באשדודתאגיד עזר עירוני
החברה העירונית ראשון לציוןהחברה העירונית ראשון לציוןתאגיד עזר עירוני
החברה לבידור ובילוי חולוןהחברה לבידור ובילוי חולוןתאגיד עזר עירוני
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומיהחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומימוניציפלי
החברה לפיתוח הרצליההחברה לפיתוח הרצליהתאגיד עזר עירוני
החברה לפיתוח מזרח ירושליםהחברה לפיתוח מזרח ירושליםתאגיד עזר עירוני
החברה לפיתוח פתח תקוההחברה לפיתוח פתח תקוהתאגיד עזר עירוני
החברה לשיקום הרובע היהודיהחברה לשיקום הרובע היהודיתאגיד עזר עירוני
החברה לשרותי איכות הסביבההחברה לשרותי איכות הסביבהשירותים
החברה לתרבות פנאי וספורט בת יםהחברה לתרבות פנאי וספורט בת יםתאגיד עזר עירוני
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציוניתהחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית
החינוכיתהחינוכיתמדיה
הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראלאוניברסיטה
הכנסתהכנסתממשלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשירותים
המוסד לבטיחות ולגיהותהמוסד לבטיחות ולגיהותשירותים
המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיבריאות
המועצה הדתית נתניההמועצה הדתית נתניהדת
המועצה הדתית רמת השרוןהמועצה הדתית רמת השרוןדת
המועצה להסדר ההימורים בספורטהמועצה להסדר ההימורים בספורטשירותים
המועצה להשכלה גבוהההמועצה להשכלה גבוהההשכלה
המועצה לענף הלולהמועצה לענף הלולשירותים
המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרוןהמינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרוןביטחון
המכון הגיאולוגי לישראלהמכון הגיאולוגי לישראל
המכון הטכנולוגי חולוןהמכון הטכנולוגי חולוןמכללה
המכללה האקדמית גליל מערביהמכללה האקדמית גליל מערבימכללה
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כרמיאלהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כרמיאלמכללה
המכללה האקדמית ספירהמכללה האקדמית ספירמכללה
המכללה האקדמית תל-חיהמכללה האקדמית תל-חימכללה
המרכז הרפואי הגריאטרי ביהח שמואל הרופאהמרכז הרפואי הגריאטרי ביהח שמואל הרופא
המרכז הרפואי הלל יפההמרכז הרפואי הלל יפהבית חולים
המרכז הרפואי המשולב עהמרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבאבית חולים
המרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנלהמרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנל
המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמלהמרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל
המרכז הרפואי לגלילהמרכז הרפואי לגלילבית חולים
המרכז הרפואי על שם אדית וולפסוןהמרכז הרפואי על שם אדית וולפסוןבית חולים
המרכז הרפואי תהמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקיבית חולים
המרכז לבריאות הנפש באר יעקבהמרכז לבריאות הנפש באר יעקבבית חולים
המרכז לבריאות הנפש מזורהמרכז לבריאות הנפש מזורבית חולים
המרכז לבריאות הנפש שער מנשההמרכז לבריאות הנפש שער מנשה
המרכז למיפוי ישראלהמרכז למיפוי ישראלשירותים
המשרד לביטחון פניםהמשרד לביטחון פניםמשרד ממשלתי
המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבהמשרד ממשלתי
המשרד לירושלים והתפוצותהמשרד לירושלים והתפוצותמשרד ממשלתי
המשרד לענייני מודיעיןהמשרד לענייני מודיעיןמשרד ממשלתי
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילמשרד ממשלתי
המשרד לשוויון חברתיהמשרד לשוויון חברתימשרד ממשלתי
המשרד לשירותי דתהמשרד לשירותי דתמשרד ממשלתי
המשרד לשיתוף פעולה אזוריהמשרד לשיתוף פעולה אזורימשרד ממשלתי
הנהלת בתי הדין הרבנייםהנהלת בתי הדין הרבנייםדת
הנהלת בתי המשפטהנהלת בתי המשפטממשלה
הסוכנות היהודית לארץ ישראלהסוכנות היהודית לארץ ישראלשירותים
הסתדרות העובדים הכללית החדשההסתדרות העובדים הכללית החדשהשירותים
הסתדרות מדיצינית הדסההסתדרות מדיצינית הדסהמכללה
העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקבהעמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקבתאגיד עזר עירוני
הקרן לירושליםהקרן לירושליםתאגיד עזר עירוני
הקרן למורשת הכותל המערבי בירושליםהקרן למורשת הכותל המערבי בירושליםתאגיד עזר עירוני
הקרן לפיתוח דימונההקרן לפיתוח דימונהתאגיד עזר עירוני
הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלדת
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםרשות ממשלתית
הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתרשות ממשלתית
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגבהרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגברשות ממשלתית
הרשות לפיתוח הגלילהרשות לפיתוח הגלילתאגיד עזר עירוני
הרשות לפיתוח הנגבהרשות לפיתוח הנגברשות ממשלתית
הרשות לפיתוח ירושליםהרשות לפיתוח ירושליםתאגיד עזר עירוני
השירות המטאורולוגיהשירות המטאורולוגישירותים
התאגיד העירוני לתיירות אילתהתאגיד העירוני לתיירות אילתתאגיד עזר עירוני
התעשיה האווירית לישראלהתעשיה האווירית לישראלטכנולוגיה
ועדה מקומית לתכנון ובניה חבל אשרועדה מקומית לתכנון ובניה חבל אשרתאגיד עזר עירוני
ועדת הבחירות המרכזית לכנסתועדת הבחירות המרכזית לכנסת
חברת אגם מונפורט מרכז תיירות ונופשחברת אגם מונפורט מרכז תיירות ונופששירותים
חברת החשמל לישראלחברת החשמל לישראלאנרגיה
חברת כביש חוצה ישראלחברת כביש חוצה ישראלתחבורה
חברת מי הוד השרוןחברת מי הוד השרוןתאגיד מים
חברת מניב ראשוןחברת מניב ראשוןתאגיד מים
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסיםחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסיםתחבורה
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת נתיבי הגז הטבעי לישראלאנרגיה
חברת קולחי הגולןחברת קולחי הגולןתאגיד עזר עירוני
חברת קרית הספורט והבילוי חיפהחברת קרית הספורט והבילוי חיפהתאגיד עזר עירוני
חלמיש חברה ממשלתית-עירוניתחלמיש חברה ממשלתית-עירוניתתאגיד עזר עירוני
יגאל גל יגאל גל פיננסיים
יד יצחק בן צבייד יצחק בן צבישירותים
יובלים אשדודיובלים אשדודתאגיד עזר עירוני
יחד למען החייליחד למען החייל
ייזום ראשון החברה העירוניתייזום ראשון החברה העירוניתתאגיד עזר עירוני
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניהיפה נוף תחבורה תשתיות ובניהתאגיד עזר עירוני
כאן תאגיד השידור הישראליכאן תאגיד השידור הישראלימדיה
כבאות והצלה לישראלכבאות והצלה לישראלביטחון
כיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר-שבעכיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר-שבעתאגיד עזר עירוני
כל ישראל חברים - אליאנסכל ישראל חברים - אליאנסהשכלה
כפר הנוער אשל הנשיאכפר הנוער אשל הנשיא
כפר הנוער החקלאי כדוריכפר הנוער החקלאי כדורי
לאומית שירותי בריאותלאומית שירותי בריאותקופת חולים
לשכת המסחר תל אביב והמרכזלשכת המסחר תל אביב והמרכזשירותים
לשכת הפרסום הממשלתיתלשכת הפרסום הממשלתית
מגן דוד אדום בישראלמגן דוד אדום בישראלביטחון
מדרשת שדה בוקרמדרשת שדה בוקרהשכלה
מוזיאון ארץ ישראל - תל-אביבמוזיאון ארץ ישראל - תל-אביבשירותים
מועצה אזורית אל בטוףמועצה אזורית אל בטוףמועצה אזורית
מועצה אזורית אל קסוםמועצה אזורית אל קסוםמועצה אזורית
מועצה אזורית אשכולמועצה אזורית אשכולמועצה אזורית
מועצה אזורית בוסתן אל-מרג'מועצה אזורית בוסתן אל-מרג'מועצה אזורית
מועצה אזורית בני שמעוןמועצה אזורית בני שמעוןמועצה אזורית
מועצה אזורית ברנרמועצה אזורית ברנרמועצה אזורית
מועצה אזורית גולןמועצה אזורית גולןמועצה אזורית
מועצה אזורית גזרמועצה אזורית גזרמועצה אזורית
מועצה אזורית גלבועמועצה אזורית גלבועמועצה אזורית
מועצה אזורית דרום השרוןמועצה אזורית דרום השרוןמועצה אזורית
מועצה אזורית הגליל העליוןמועצה אזורית הגליל העליוןמועצה אזורית
מועצה אזורית הר חברוןמועצה אזורית הר חברוןמועצה אזורית
מועצה אזורית זבולוןמועצה אזורית זבולוןמועצה אזורית
מועצה אזורית חבל אילותמועצה אזורית חבל אילותמועצה אזורית
מועצה אזורית חבל יבנהמועצה אזורית חבל יבנהמועצה אזורית
מועצה אזורית חבל מודיעיןמועצה אזורית חבל מודיעיןמועצה אזורית
מועצה אזורית חוף אשקלוןמועצה אזורית חוף אשקלוןמועצה אזורית
מועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית חוף הכרמלמועצה אזורית
מועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית חוף השרוןמועצה אזורית
מועצה אזורית יואבמועצה אזורית יואבמועצה אזורית
מועצה אזורית לב השרוןמועצה אזורית לב השרוןמועצה אזורית
מועצה אזורית מבואות החרמוןמועצה אזורית מבואות החרמוןמועצה אזורית
מועצה אזורית מטה אשרמועצה אזורית מטה אשרמועצה אזורית
מועצה אזורית מטה בנימיןמועצה אזורית מטה בנימיןמועצה אזורית
מועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית
מועצה אזורית מנשהמועצה אזורית מנשהמועצה אזורית
מועצה אזורית מרחביםמועצה אזורית מרחביםמועצה אזורית
מועצה אזורית משגבמועצה אזורית משגבמועצה אזורית
מועצה אזורית נחל שורקמועצה אזורית נחל שורקמועצה אזורית
מועצה אזורית עמק המעיינותמועצה אזורית עמק המעיינותמועצה אזורית
מועצה אזורית עמק חפרמועצה אזורית עמק חפרמועצה אזורית
מועצה אזורית רמת הנגבמועצה אזורית רמת הנגבמועצה אזורית
מועצה אזורית שומרוןמועצה אזורית שומרוןמועצה אזורית
מועצה אזורית שער הנגבמועצה אזורית שער הנגבמועצה אזורית
מועצה אזורית שפירמועצה אזורית שפירמועצה אזורית
מועצה אזורית תמרמועצה אזורית תמרמועצה אזורית
מועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית
מועצה מקומית אפרתמועצה מקומית אפרתמועצה מקומית
מועצה מקומית באר יעקבמועצה מקומית באר יעקבמועצה מקומית
מועצה מקומית בוקעתאמועצה מקומית בוקעתאמועצה מקומית
מועצה מקומית בית ג'אןמועצה מקומית בית ג'אןמועצה מקומית
מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדהמועצה מקומית בנימינה-גבעת עדהמועצה מקומית
מועצה מקומית גבעת זאבמועצה מקומית גבעת זאבמועצה מקומית
מועצה מקומית ג'דידה מכרמועצה מקומית ג'דידה מכרמועצה מקומית
מועצה מקומית ג'וליסמועצה מקומית ג'וליסמועצה מקומית
מועצה מקומית גני תקוהמועצה מקומית גני תקוהמועצה מקומית
מועצה מקומית דיר אל אסדמועצה מקומית דיר אל אסדמועצה מקומית
מועצה מקומית זכרון יעקבמועצה מקומית זכרון יעקבמועצה מקומית
מועצה מקומית זמרמועצה מקומית זמרמועצה מקומית
מועצה מקומית חצור הגליליתמועצה מקומית חצור הגליליתמועצה מקומית
מועצה מקומית חרישמועצה מקומית חרישמועצה מקומית
מועצה מקומית טובא זנגריהמועצה מקומית טובא זנגריהמועצה מקומית
מועצה מקומית כאבולמועצה מקומית כאבולמועצה מקומית
מועצה מקומית כסייפהמועצה מקומית כסייפהמועצה מקומית
מועצה מקומית כסרא סמיעמועצה מקומית כסרא סמיעמועצה מקומית
מועצה מקומית כעבייה טבאש חג'אג'רהמועצה מקומית כעבייה טבאש חג'אג'רהמועצה מקומית
מועצה מקומית כפר ורדיםמועצה מקומית כפר ורדיםמועצה מקומית
מועצה מקומית מבשרת ציוןמועצה מקומית מבשרת ציוןמועצה מקומית
מועצה מקומית מגדלמועצה מקומית מגדלמועצה מקומית
מועצה מקומית מג'דל שמסמועצה מקומית מג'דל שמסמועצה מקומית
מועצה מקומית מזרעהמועצה מקומית מזרעהמועצה מקומית
מועצה מקומית מטולהמועצה מקומית מטולהמועצה מקומית
מועצה מקומית מיתרמועצה מקומית מיתרמועצה מקומית
מועצה מקומית מעיליאמועצה מקומית מעיליאמועצה מקומית
מועצה מקומית מצפה רמוןמועצה מקומית מצפה רמוןמועצה מקומית
מועצה מקומית משהדמועצה מקומית משהדמועצה מקומית
מועצה מקומית נחףמועצה מקומית נחףמועצה מקומית
מועצה מקומית סביוןמועצה מקומית סביוןמועצה מקומית
מועצה מקומית עוספיאמועצה מקומית עוספיאמועצה מקומית
מועצה מקומית עילבוןמועצה מקומית עילבוןמועצה מקומית
מועצה מקומית עילוטמועצה מקומית עילוטמועצה מקומית
מועצה מקומית עין מאהלמועצה מקומית עין מאהלמועצה מקומית
מועצה מקומית עין קניהמועצה מקומית עין קניהמועצה מקומית
מועצה מקומית ערערהמועצה מקומית ערערהמועצה מקומית
מועצה מקומית ערערה בנגבמועצה מקומית ערערה בנגבמועצה מקומית
מועצה מקומית פרדיסמועצה מקומית פרדיסמועצה מקומית
מועצה מקומית פרדסיהמועצה מקומית פרדסיהמועצה מקומית
מועצה מקומית קדומיםמועצה מקומית קדומיםמועצה מקומית
מועצה מקומית קדימה-צורןמועצה מקומית קדימה-צורןמועצה מקומית
מועצה מקומית קרית ארבעמועצה מקומית קרית ארבעמועצה מקומית
מועצה מקומית ראמהמועצה מקומית ראמהמועצה מקומית
מועצה מקומית ראש פינהמועצה מקומית ראש פינהמועצה מקומית
מועצה מקומית ריינהמועצה מקומית ריינהמועצה מקומית
מועצה מקומית שגב שלוםמועצה מקומית שגב שלוםמועצה מקומית
מועצה מקומית שהםמועצה מקומית שהםמועצה מקומית
מועצה מקומית שלומימועצה מקומית שלומימועצה מקומית
מועצה מקומית תל מונדמועצה מקומית תל מונדמועצה מקומית
מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןמועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןמועצה מקומית
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבמועצה מקומית תעשייתית נאות חובבמועצה מקומית
מוריה חברה לפיתוח ירושליםמוריה חברה לפיתוח ירושליםתאגיד עזר עירוני
מי אביביםמי אביביםתאגיד מים
מי אשקלון-תאגיד המים האזורימי אשקלון-תאגיד המים האזוריתאגיד מים
מי התנור תאגיד מים וביובמי התנור תאגיד מים וביובתאגיד מים
מי כרמל - תאגיד המים והביוב של חיפהמי כרמל - תאגיד המים והביוב של חיפהתאגיד מים
מי רמת גןמי רמת גןתאגיד מים
מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבעמי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבעתאגיד מים
מי שיקמהמי שיקמהתאגיד מים
מינהל התכנוןמינהל התכנוןפיננסיים
מינהלת הבינוי הממשלתימינהלת הבינוי הממשלתי
מכבי שירותי בריאותמכבי שירותי בריאותקופת חולים
מכון התקנים הישראלימכון התקנים הישראלישירותים
מכון ויצמן למדעמכון ויצמן למדעאוניברסיטה
מכללת בית ברלמכללת בית ברלמכללה
מכללת סכניןמכללת סכניןמכללה
מכללת סמינר הקיבוציםמכללת סמינר הקיבוציםמכללה
מנהלת אופק החברה לניהול ופיתוח מודיעין מכבים רעותמנהלת אופק החברה לניהול ופיתוח מודיעין מכבים רעותתאגיד עזר עירוני
מערך הסייבר הלאומימערך הסייבר הלאומי
מפעל הפיסמפעל הפיסשירותים
מקום בלב רשת המתנמקום בלב רשת המתנ"סים בראש העיןתאגיד עזר עירוני
מקורות חברת מיםמקורות חברת מיםתאגיד מים
מרכז השלטון המקומימרכז השלטון המקומימוניציפלי
מרכז יצחק רבין לחקר ישראלמרכז יצחק רבין לחקר ישראל
מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראלמרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראלהשכלה
מרכז קטיףמרכז קטיףמוניציפלי
מרכז רפואי אסף הרופאמרכז רפואי אסף הרופאבית חולים
מרכז רפואי בני ציוןמרכז רפואי בני ציוןבית חולים
מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרוןמרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון
משטרת ישראלמשטרת ישראלביטחון
משרד האוצרמשרד האוצרמשרד ממשלתי
משרד האוצר - החשב הכללימשרד האוצר - החשב הכללימשרד ממשלתי
משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתימשרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתימשרד ממשלתי
משרד האוצר - מנהל הרכשמשרד האוצר - מנהל הרכשמשרד ממשלתי
משרד האוצר - שעמשרד האוצר - שע"ממשרד ממשלתי
משרד האוצר-הרשות לזכויות ניצולי השואהמשרד האוצר-הרשות לזכויות ניצולי השואהרשות ממשלתית
משרד האנרגיהמשרד האנרגיהמשרד ממשלתי
משרד הביטחוןמשרד הביטחוןמשרד ממשלתי
משרד הבינוי והשיכוןמשרד הבינוי והשיכוןמשרד ממשלתי
משרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד ממשלתי
משרד הבריאות - ביהמשרד הבריאות - ביה"ח ברזילי אשקלוןמשרד ממשלתי
משרד הבריאות - ביהמשרד הבריאות - ביה"ח הממשלתי פוריהמשרד ממשלתי
משרד הבריאות-בריאות הנפש כפר שאול ואיתניםמשרד הבריאות-בריאות הנפש כפר שאול ואיתניםמשרד ממשלתי
משרד החוץמשרד החוץמשרד ממשלתי
משרד החינוךמשרד החינוךמשרד ממשלתי
משרד החינוך - האגף לחינוך התישבותימשרד החינוך - האגף לחינוך התישבותימשרד ממשלתי
משרד החקלאות - מינהל המחקר החקלאימשרד החקלאות - מינהל המחקר החקלאימשרד ממשלתי
משרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד ממשלתי
משרד הכלכלה והתעשייהמשרד הכלכלה והתעשייהמשרד ממשלתי
משרד המדע, הטכנולוגיה והחללמשרד המדע, הטכנולוגיה והחללמשרד ממשלתי
משרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד ממשלתי
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד ממשלתי
משרד העלייה והקליטהמשרד העלייה והקליטהמשרד ממשלתי
משרד הפניםמשרד הפניםמשרד ממשלתי
משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבולמשרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבולרשות ממשלתית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםמשרד התחבורה והבטיחות בדרכיםמשרד ממשלתי
משרד התיירותמשרד התיירותמשרד ממשלתי
משרד התפוצותמשרד התפוצותמשרד ממשלתי
משרד התקשורתמשרד התקשורתמשרד ממשלתי
משרד התרבות והספורטמשרד התרבות והספורטמשרד ממשלתי
משרד מבקר המדינהמשרד מבקר המדינהמשרד ממשלתי
משרד ראש הממשלהמשרד ראש הממשלהמשרד ממשלתי
משרד ראש הממשלה - רשות התקשוב הממשלתימשרד ראש הממשלה - רשות התקשוב הממשלתירשות ממשלתית
נמל אשדודנמל אשדודתחבורה
נמל חיפהנמל חיפהתחבורה
נציבות שירות המדינהנציבות שירות המדינהשירותים
נתיב - משרד ראש הממשלהנתיב - משרד ראש הממשלהמשרד ממשלתי
נתיב בלשכת ראש הממשלהנתיב בלשכת ראש הממשלה
נתיבי איילוןנתיבי איילוןתחבורה
נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורהנתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורהתחבורה
נתיבי תחבורה עירונייםנתיבי תחבורה עירונייםתחבורה
עיריית אום אל פחםעיריית אום אל פחםעירייה
עיריית אופקיםעיריית אופקיםעירייה
עיריית אור יהודהעיריית אור יהודהעירייה
עיריית אור עקיבאעיריית אור עקיבאעירייה
עיריית אילתעיריית אילתעירייה
עיריית אלעדעיריית אלעדעירייה
עיריית אריאלעיריית אריאלעירייה
עיריית אשדודעיריית אשדודעירייה
עיריית אשקלוןעיריית אשקלוןעירייה
עיריית באקה אל גרבייהעיריית באקה אל גרבייהעירייה
עיריית באר שבעעיריית באר שבעעירייה
עיריית בית שאןעיריית בית שאןעירייה
עיריית בית שמשעיריית בית שמשעירייה
עיריית ביתר עיליתעיריית ביתר עיליתעירייה
עיריית בני ברקעיריית בני ברקעירייה
עיריית בת יםעיריית בת יםעירייה
עיריית גבעת שמואלעיריית גבעת שמואלעירייה
עיריית גבעתייםעיריית גבעתייםעירייה
עיריית דימונהעיריית דימונהעירייה
עיריית הוד השרוןעיריית הוד השרוןעירייה
עיריית הרצליהעיריית הרצליהעירייה
עיריית חדרהעיריית חדרהעירייה
עיריית חולוןעיריית חולוןעירייה
עיריית חיפהעיריית חיפהעירייה
עיריית טבריהעיריית טבריהעירייה
עיריית טייבהעיריית טייבהעירייה
עיריית טירהעיריית טירהעירייה
עיריית טירת הכרמלעיריית טירת הכרמלעירייה
עיריית טמרהעיריית טמרהעירייה
עיריית יבנהעיריית יבנהעירייה
עיריית יהוד-מונוסוןעיריית יהוד-מונוסוןעירייה
עיריית יקנעם עיליתעיריית יקנעם עיליתעירייה
עיריית ירושליםעיריית ירושליםעירייה
עיריית כפר יונהעיריית כפר יונהעירייה
עיריית כפר סבאעיריית כפר סבאעירייה
עיריית כפר קאסםעיריית כפר קאסםעירייה
עיריית כרמיאלעיריית כרמיאלעירייה
עיריית לודעיריית לודעירייה
עיריית מגדל העמקעיריית מגדל העמקעירייה
עיריית מודיעין עיליתעיריית מודיעין עיליתעירייה
עיריית מודיעין-מכבים-רעותעיריית מודיעין-מכבים-רעותעירייה
עיריית מעלה אדומיםעיריית מעלה אדומיםעירייה
עיריית מעלות-תרשיחאעיריית מעלות-תרשיחאעירייה
עיריית נהריהעיריית נהריהעירייה
עיריית נס ציונהעיריית נס ציונהעירייה
עיריית נצרתעיריית נצרתעירייה
עיריית נצרת עיליתעיריית נצרת עיליתעירייה
עיריית נשרעיריית נשרעירייה
עיריית נתיבותעיריית נתיבותעירייה
עיריית נתניהעיריית נתניהעירייה
עיריית סחניןעיריית סחניןעירייה
עיריית עכועיריית עכועירייה
עיריית עפולהעיריית עפולהעירייה
עיריית עראבהעיריית עראבהעירייה
עיריית ערדעיריית ערדעירייה
עיריית פתח תקווהעיריית פתח תקווהעירייה
עיריית צפתעיריית צפתעירייה
עיריית קלנסווהעיריית קלנסווהעירייה
עיריית קרית אונועיריית קרית אונועירייה
עיריית קרית אתאעיריית קרית אתאעירייה
עיריית קרית ביאליקעיריית קרית ביאליקעירייה
עיריית קרית גתעיריית קרית גתעירייה
עיריית קרית יםעיריית קרית יםעירייה
עיריית קרית מוצקיןעיריית קרית מוצקיןעירייה
עיריית קרית מלאכיעיריית קרית מלאכיעירייה
עיריית קרית שמונהעיריית קרית שמונהעירייה
עיריית ראש העיןעיריית ראש העיןעירייה
עיריית ראשון לציוןעיריית ראשון לציוןעירייה
עיריית רהטעיריית רהטעירייה
עיריית רחובותעיריית רחובותעירייה
עיריית רמלהעיריית רמלהעירייה
עיריית רמת גןעיריית רמת גןעירייה
עיריית רמת השרוןעיריית רמת השרוןעירייה
עיריית רעננהעיריית רעננהעירייה
עיריית שדרותעיריית שדרותעירייה
עיריית שפרעםעיריית שפרעםעירייה
עיריית תל אביב-יפועיריית תל אביב-יפועירייה
עמותת היכל התרבות העירוני נתניהעמותת היכל התרבות העירוני נתניהתאגיד עזר עירוני
עמידר החדשהעמידר החדשהשירותים
ענבל חברה לביטוחענבל חברה לביטוחחברת ביטוח
פולברייט-קרן חינוך ארצות הברית-ישראלפולברייט-קרן חינוך ארצות הברית-ישראלהשכלה
צוות תוכנית אב לתחבורה בירושליםצוות תוכנית אב לתחבורה בירושליםתחבורה
קופת חולים מאוחדתקופת חולים מאוחדתקופת חולים
קרן קימת לישראלקרן קימת לישראלרשות ממשלתית
קרנית-הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכיםקרנית-הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכיםחברת ביטוח
רחשי לברחשי לבשירותים
רימונים-חברה לפיתוח רמת השרוןרימונים-חברה לפיתוח רמת השרוןתאגיד עזר עירוני
רכבת ישראלרכבת ישראלתחבורה
רמבם הקריה הרפואית לבריאות האדםרמבם הקריה הרפואית לבריאות האדםבית חולים
רשות האכיפה והגבייהרשות האכיפה והגבייהרשות ממשלתית
רשות ההגבלים העסקייםרשות ההגבלים העסקייםרשות ממשלתית
רשות החברות הממשלתיותרשות החברות הממשלתיות
רשות החדשנותרשות החדשנותטכנולוגיה
רשות החשמלרשות החשמלרשות ממשלתית
רשות הטבע והגניםרשות הטבע והגניםרשות ממשלתית
רשות המיםרשות המיםרשות ממשלתית
רשות המיסים בישראלרשות המיסים בישראלרשות ממשלתית
רשות הספנות והנמליםרשות הספנות והנמלים
רשות העתיקותרשות העתיקותרשות ממשלתית
רשות השירות הלאומי-אזרחירשות השירות הלאומי-אזרחירשות ממשלתית
רשות התעופה האזרחיתרשות התעופה האזרחית
רשות מקרקעי ישראלרשות מקרקעי ישראלרשות ממשלתית
רשות ניירות ערךרשות ניירות ערךרשות ממשלתית
רשות שדות התעופה בישראלרשות שדות התעופה בישראלרשות ממשלתית
רשות שוק ההוןרשות שוק ההוןרשות ממשלתית
שגרירות ארצות הבריתשגרירות ארצות הבריתשירותים
שירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרביטחון
שירות התעסוקה הישראלישירות התעסוקה הישראלישירותים
שירותי בריאות כלליתשירותי בריאות כלליתקופת חולים
תאגיד המים והביוב מי אונותאגיד המים והביוב מי אונותאגיד מים
תאגיד מי לודתאגיד מי לודתאגיד מים
תאגיד מעיינות המשולשתאגיד מעיינות המשולשתאגיד מים
תעש מערכותתעש מערכותטכנולוגיה
תשתיות נפט ואנרגיהתשתיות נפט ואנרגיהאנרגיה