מכרז למכירת מקרקעין רחוב הספיר בנימינה מגרש 2- מכרז מס 13-2021