החברה הכלכלית לנהריה בע"מ מפרסמת בזאת מכרז למתן יעוץ אסטרטגי-כלכלי לתעסוקה בנהריה ובאזור התעסוקה המזרחי