מכרז פומבי מס' 24/2021 אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים, פסטיבלים עירוניים ופסטיבל עכו