קבלת שירותי ייעוץ בנושאי משילות ובקרה, טכנולוגיה וחדשנות