הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ארגון "פתחון לב"