אספקת גז בישול (גפ"מ) לתחנות הכיבוי ולסימולטור הנייד