מכרז פומבי מספר 134.2020 אולם ספורט ליד בית ספר עופרים 6006