שםהזמנה להגשת הצעות לאספקת כלי רכב בשיטת החכרה תפעולית (ליסינג תפעולי) לעובדים ו/או בעלי תפקידים בהתאחדות לכדורגל בישראל - מס' הזמנה 1/21 – מסמך הבהרה 2