מכרז לאספקה והתקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים