הארכה מכרז סייע/ת צמוד/ה לביה"ס עראמשה ולביה"ס נטעים