מכרז מספר 008/21 לציפוי באספלט ותיקון מדרכות ברחוב וייצמן מצומת הרח' וייצמן/געתון ועד לצומת הרח' וייצמן/קפלן