בקשה להגשת הצעות להשכרת מקלטים תת קרקעיים בבאר שבע