מכרז מס' 36/2021 - מנהל/ת היחידה לצרכים מיוחדים וטיפול בפרט