מכרז למתן שירותי תחזוקה, תיקונים לרכב תפעולי לסוגיו השונים