הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות בבתי ספר בעיר ובמשרדי העירייה ומוסדותיה