קול קורא להגשת הצעות לסדרות מתוסרטות עבור כאן 11 מועד יוני 2021