מתן שירותי ייעוץ בתחום טכנולוגיות ניידות (כיסאות גלגלים) ונגישות לאנשים עם מוגבלות המשתמשים בכיסאות גלגלים וכן