יועץ לכתיבה ויישום תוכנית לשרידות והמשכיות עסקית בחירום B,C,P