מכרז למתן שירותי תכנון מרכז לוגיסטי, כולל צוות יועצים