מכרז מספר 1/21 בדבר אספקה ותחזוקת מערכת קשרי לקוחות (CRM) לעיריית בת- ים