מגרש לבניית 250 יחידות דיור מוגן פסגת זאב, ירושלים