הפקה, עריכה, עיצוב, הפצה, הצגה וניהול של תכני מידע על גבי מסכים אלקטרוניים ביחידות הדואר