מכרז פומבי לביצוע שצ"פים 361, 309 במורדות גילה בירושלים