מכרז מסגרת פומבי לרכישת כלי רכב שונים ושירותים שונים לכלי רכב