מכרז לשירותי שמירה ואבטחה על מתקנים במרחב חיפה והצפון