מכרז לאספקת מוצרי חבישה מתקדמת מסוגים שונים לשימוש רפואי