מכרז לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר עיתון