להפעלת תחנת מוניות בשטח אוניברסיטאי במרכז הרפואי סורוקה