מכרז לאספקת ציוד צילום ושירותי שכפל, תמלול ותרגום לצורך צילום חקירות של ילדים