- מכרז 10/2020 שיפוץ חזיתות קניון מגדלי העיר ראשלצ