רכז/ת היחידה להתפתחות הילד (מטעם "נפגשים" מרכזים קהילתיים)