בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא כלים לעריכת טקסט עשיר בסביבת דפדפן לטובת הכנת פרוטוקולים