מכרז חיצוני מס' 38/2022 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים