מכרז פומבי לרכש מכשירים לפירוק צמיגים גדולים וקטנים     המשך...