מכרז לאספקת אביזרים וחומרים כימיים למכשור איכות מים